Glossary

Kuputaka: A list of te Reo words used in Oat the Goat and their meanings.

On this page:

Kuputaka

A

auē – alas

akitū – summit

ana – cave

anuanu – ugly

awatea – daylight

I

ihu tū – to snub

O

oke – entered

ohorere – surprised

ōrangi – sky-blue

H

hāmama – shouted

hāmoemoe – sleepy

hana – glow

hanatu – set out

hane – embarrassed

hara – wrong-doing

hangareka – to laugh with

heahea – silly

heua – shaved

hīnatore – flickering light

hipi - sheep

hoake – let’s go

hoihoi – noisy

hohehohe – laugh

horotea – faded

hotuhotu – sob

horo, tanuku – slip, crumble

K

kaiwhakaora – saviours

karahiwihiwi – hill

karo – avoid

kata – fun

kātatatanga – closing in

kimi – search

kōawaawa – stream

kōhete – complain

kōhukihuki – worry

kokonga – corner

kōpae – nest

korokī - growl

kumekumea – pull

kupenga – net

M

maero – creature

māuiui – sickly

makamaka – repetitive words

mākūkū – wet

mamae kaikinikini – acute sadness

manawa kai tūtae – daring

manomano – multitude

matatea – clear

mokemoke – lonely

mokepuihi – loner

mōrearea – danger

motuhake – unique, special

mura - glow

N

ngākau tapatahi – dedicated

nanakia – ill-behaved

numinumi – ashamed, bashful

ngutu – cave entrance

P

pahawa - achieved

paheke – slide

pane – head

papa – cheeks

paru - dirt

patu wairua – ridicule

pīnakitnga – higher level

pīrorirori – rolling about

poho – chest

pōuri atu – get lost

pūhuruhuru – hairy

pūkeke – determined

purari – nuisance

pūrātoke – glow worm

puruhi – flea

R

rānui – midday

raru – conflict

rerekē – different

rongo – hear, heard

rua – pit, burrow

T

tauhōu – strange, unfamiliar

taunu – insult

tākirikiri – beat fast

tatū – land, arrive at

tikitiki – top of the head

tineia – extinguished

tiripoupou – staff, walking stick

tiro pī – to view with suspicion

titiwha – dark

tiwhatiwha – darkness

tōhau-nui – labour

tohu - advise

tokotoru – group of three people

tua – ahead

tumeke – stopped with fright

tūpono – came upon

tupua – large/extra-ordinary

tūwiri – terror

W

wawe – faster

weriweri – terrifying creature

wūru – wool

Ng

ngōki – crawled

Wh

whakahīhī – arrogant

whakakaitoa – satisfied

whakamā – shame, embarrassment

whakamahu – ease

whakamatakutia – frightened

whakamihi – praise

whakamuri – back

whakatakē – ridicule

whakatoi – to jeer

whakatea – jeer

whakangongo – to ignore

whakatuturi – ignorance

whatua – weaved

Rerenga kupu

ā-roto – mentally

e aua hoki – I don’t know

e kī, e kī? – really?

i wā rātou (nei)/(hoki) – Get them! How pitiful

hoa haere – journey companion

hokia a muri – to ‘turn back the clock’

huri te ihu – to turn about face

huri tuara – to ‘turn your back’ on someone

ka mutu pea! – fantastic!

kai timotimo – snack

ko tōna kotahi – in a solitary state

mau te iro – lesson learnt

maunga tū matatea – summit of the mountain.

nāwai, nāwai, (ā), ka…– in due course

rāua, rāua – the pair of them

rangi mokopuna – fine winter morning

taka ā-roto – to become saddened

taumata whakatutuki – final landing

ngākau whakawiri – cruelty

whakaaro rua – reconsider

 

 

close